INVERTER PANASONIC AAD03011DK

INVERTER PANASONIC AAD03011DK AAD03011DK PANASONIC ELEVATOR DOOR INVERTER PANASONIC AAD03011DK BIẾN TẦN CỬA THANG MÁY PANASONIC AAD03011DK PANASONIC ELEVATOR DOOR CONTROLLER AAD03011DK INVERTER PANASONIC ELEVATOR DOOR CONTROLLER AAD03011DK – Nguồn cấp 1 pha 220VAC. – Công suất 0.4KW. – Chức năng điều khiển cửa: + Điều khiển tốc độ cửa với Encoder + Điều khiển tốc độ cửa với chế độ SW – Chức năng đo độ rộng cửa – Chức năng nhận biết chướng ngại vật – Chức năng truyền thông : + Giao Xem tiếp…

BIẾN TẦN CỬA THANG MÁY AAD03011DK

BIẾN TẦN CỬA THANG MÁY AAD03011DK INVERTER PANASONIC AAD03011DK AAD03011DK PANASONIC ELEVATOR DOOR INVERTER PANASONIC AAD03011DK BIẾN TẦN CỬA THANG MÁY PANASONIC AAD03011DK PANASONIC ELEVATOR DOOR CONTROLLER AAD03011DK INVERTER PANASONIC ELEVATOR DOOR CONTROLLER AAD03011DK – Nguồn cấp 1 pha 220VAC. – Công suất 0.4KW. – Chức năng điều khiển cửa: + Điều khiển tốc độ cửa với Encoder + Điều khiển tốc độ cửa với chế độ SW – Chức năng đo độ rộng cửa – Chức năng nhận biết chướng ngại vật – Chức Xem tiếp…

AAD03011DK PANASONIC ELEVATOR DOOR

AAD03011DK PANASONIC ELEVATOR DOOR INVERTER PANASONIC AAD03011DK BIẾN TẦN CỬA THANG MÁY PANASONIC AAD03011DK PANASONIC ELEVATOR DOOR CONTROLLER AAD03011DK INVERTER PANASONIC ELEVATOR DOOR CONTROLLER AAD03011DK – Nguồn cấp 1 pha 220VAC. – Công suất 0.4KW. – Chức năng điều khiển cửa: + Điều khiển tốc độ cửa với Encoder + Điều khiển tốc độ cửa với chế độ SW – Chức năng đo độ rộng cửa – Chức năng nhận biết chướng ngại vật – Chức năng truyền thông : + Giao tiếp truyền Xem tiếp…

Elevator Door Controller AAD03011DK

Elevator Door Controller AAD03011DK Biến tần mở cửa thang máy Panasonic AAD03011DK AAD03011DK Biến tần Panasonic chuyên dùng điều khiển cửa thang máy – Công suất 0.4KW,1 pha, 220V – Chức năng điều khiển cửa: + Điều khiển tốc độ cửa với Encoder + Điều khiển tốc độ cửa với chế độ SW – Chức năng đo độ rộng cửa – Chức năng nhận biết chướng ngại vật – Chức năng truyền thông : – Giao tiếp truyền thông RS485 Xem tiếp…

Biên tần Panasonic AAD03011DK 0.4kW

Biên tần Panasonic AAD03011DK 0.4kW Biến tần mở cửa thang máy Panasonic AAD03011DK AAD03011DK Biến tần Panasonic chuyên dùng điều khiển cửa thang máy – Công suất 0.4KW,1 pha, 220V – Chức năng điều khiển cửa: + Điều khiển tốc độ cửa với Encoder + Điều khiển tốc độ cửa với chế độ SW – Chức năng đo độ rộng cửa – Chức năng nhận biết chướng ngại vật – Chức năng truyền thông : – Giao tiếp truyền thông Xem tiếp…