MR-JE-200A AMPLIFIER 2KW

MR-JE-200A AMPLIFIER SERVO 2KW

Giá:

Mô tả sản phẩm

MR-JE-200A AMPLIFIER SERVO 2KW

MR-JE-200A BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO AC 2KW

 • – NGUỒN CẤP NGÕ VÀO 1 PHA HOẶC 3 PHA 200 – 240VAC , 50 HZ/60 HZ
 • – CÔNG SUẤT 2KW
 • – NGUỒN RA:  3-PHASE 170 VAC TO 264 VAC
 • – TRUYỀN THÔNG MÁY TÍNH CỔNG MINI USB
 • – DÒNG RA: 11A
 • – TRỌNG LƯỢNG : 2.1KG
 • – BẢO VỆ THẤP ÁP, MẤT PHA, QUÁ DÒNG, QUÁ ÁP
 • – ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ, TỐC ĐỘ MÔ MEN
 • MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 SERVO 2KW MOTOR KHÔNG PHANH

  MR-JE-200A + HG-SN202BJ-S100 SERVO 2KW MOTOR CÓ PHANH

  MR-JE-200A + HG-SN202JK-S100 SERVO 2KW MOTOR KHÔNG PHANH CÓ THEN CÀI

  MR-JE-200A + HG-SN202BJK-S100 SERVO 2KW MOTOR CÓ PHANH CÓ THEN CÀI

  MOTOR SPECIFICATIONS:

     SERVO MOTOR

  ITEM

  HG-SN SERIES

  (3-PHASE 200 V AC COMPATIBLE, MEDIUM INERTIA/CAPACITY)

  52(B)J-S100 102(B)J-S100 152(B)J-S100 202(B)J-S100 302(B)J-S100
  POWER FACILITY CAPACITY [KVA] 1 1.7 2.5 3.5 4.8
  RATED OUTPUT 0.5[KW] 1.0[KW] 1.5[KW] 2.0[KW] 3.0[KW]
  RATED TORQUE 2.39[NM] 4.77[NM] 7.16[NM] 9.55[NM] 14.3[NM]
  MAXIMUM TORQUE 7.16[NM] 14.3[NM] 21.5[NM] 28.6[NM] 42.9[NM]
  RATED ROTATION SPEED 2000[RPM]
  MAXIMUM ROTATION SPEED 3000[RPM] 2500[RPM]
  PERMISSIBLE INSTANTANEOUS ROTATION SPEED 3450 2875
  RATED CURRENT 2.9[A] 6.0[A] 8.6[A] 9.0[A] 11[A]
  MAXIMUM CURRENT 8.7 [A] 18 [A] 26 [A] 27 [A] 33 [A]
  WEIGHT 4.8[KG] 6.5[KG] 8.3[KG] 12[KG] 15[KG]
  WEIGHT

  (WITH BRAKE)

  6.7[KG] 8.5[KG] 10.3[KG] 18[KG] 21[KG]

  DRIVE SPECIFICATIONS:

  SERVO AMPLIFIER MODEL MR-JE- 10A 20A 40A 70A 100A 200A 300A
  OUTPUT RATED VOLTAGE 3-PHASE 170 VAC
  RATED CURRENT (A) 1.1 1.5 2.8 5.8 6 11 11
  MAIN INPUT VOLTAGE/FREQUENCY 3-PHASE OR 1-PHASE 200 VAC TO 240 VAC, 50/60 HZ 3-PHASE 200 VAC TO 240 VAC, 50/60 HZ
  RATED CURRENT (A) 0.9 1.5 2.6 3.8 5 10.5 14
  PERMISSIBLE VOLTAGE FLUCTUATION 3-PHASE OR 1-PHASE 170 VAC TO 264 VAC 3-PHASE 170 VAC TO 264 VAC
  PERMISSIBLE FREQUENCY FLUCTUATION ±5% MAXIMUM
  WEIGHT [KG] 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5 2.1 2.1
  MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 SERVO 2KW
  MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 SERVO 2KW
  MR-JE-200A AMPLIFIER 2KW
  MR-JE-200A AMPLIFIER 2KW
  HG-SN202J-S100 MOTOR SERVO 2KW
  HG-SN202J-S100 MOTOR SERVO 2KW

  Bộ động cơ AC Servo Mitsubishi MR-JE chạy xung gồm 100W, 200W, 400W, 750W, 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW
  – Bộ động cơ Servo 100W: Drive MR-JE-10A + Motor HG-KN13J-S100 + phụ kiện Servo giá 7,850,000đ/bộ
  – Bộ động cơ Servo 200W: Drive MR-JE-20A + Motor HG-KN23J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,450,000đ/bộ
  – Bộ động cơ Servo 400W: Drive MR-JE-40A + Motor HG-KN43J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,850,000đ/bộ
  – Bộ động cơ Servo 750W: Drive MR-JE-70A + Motor HG-KN73J-S100 + phụ kiện Servo giá 10,850,000đ/bộ
  – Bộ động cơ Servo 1KW: Drive MR-JE-100A + Motor HG-SN102J-S100 + phụ kiện Servo giá 17,850,000đ/bộ
  – Bộ động cơ Servo 1.5KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN152J-S100 + phụ kiện Servo giá 24,850,000đ/bộ
  – Bộ động cơ Servo 2KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN202J-S100 + phụ kiện Servo giá 26,850,000đ/bộ
  – Bộ động cơ Servo 3KW: Drive MR-JE-300A + Motor HG-SN302J-S100 + phụ kiện Servo giá 34,850,000đ/bộ

  – MODEL MOTOR SERVO AC MITSUBISHI: HF-KN13J-S100, HF-KN13BJ-S100, HG-KN13J-S100, HG-KN13BJ-S100, HF-KN23J-S100, HF-KN23BJ-S100, HG-KN23J-S100, HG-KN23BJ-S100, HF-KN43J-S100, HF-KN43BJ-S100, HG-KN43J-S100, HG-KN43BJ-S100, HF-SN52J-S100, HF-SN52BJ-S100, HG-SN52J-S100, HG-SN52BJ-S100, HF-KN73J-S100, HF-KN73BJ-S100, HG-KN73J-S100, HG-KN73BJ-S100, HF-SN102J-S100, HF-SN102BJ-S100, HG-SN102J-S100, HG-SN102BJ-S100, HF-SN152J-S100, HF-SN152BJ-S100, HG-SN152J-S100, HG-SN152BJ-S100, HF-SN202J-S100, HF-SN202BJ-S100, HG-SN202J-S100, HG-SN202BJ-S100, HF-SN302J-S100, HF-SN302BJ-S100, HG-SN302J-S100, HG-SN302BJ-S100, HG-KN13JD-S100, HK-KN13BJD-S100, HG-KN23JK-S100, HG-KN23BJK-S100, HG-KN43JK-S100, HG-KN43BJK-S100, HG-SN52JK-S100, HG-SN52BJK-S100, HG-KN73JK-S100, HG-KN73BJK-S100, HG-SN102JK-S100, HG-SN102BJK-S100, HG-SN152JK-S100, HG-SN152BJK-S100, HG-SN202JK-S100, HG-SN202BJK-S100, HG-SN302JK-S100, HG-SN302BJK-S100.

  – MODEL AMPLIFIER SERVO AC MITSUBISHI: MR-JE-10A, MR-JE-20A, MR-JE-40A, MR-JE-70A, MR-JE-100A, MR-JE-200A, MR-JE-300A, MR-JE-10B, MR-JE-20B, MR-JE-40B, MR-JE-70B, MR-JE-100B, MR-JE-200B, MR-JE-300B, MR-JE-10C, MR-JE-20C, MR-JE-40C, MR-JE-70C, MR-JE-100C, MR-JE-200C, MR-JE-300C.

  – Driver MR-JN-10A, MR-JN-20A, MR-JN-40A, MR-JN-10A1, MR-JN-20A1.
  – Motor Servo HF-KN13, HF-KN13B, HF-KN23, HF-KN23B, HF-KN43, HF-KN43B

  DRIVER SERVO J4: MR-J4-10A, MR-J4-10B, MR-J4-10B-EB, MR-J4W2-22B, MR-J4-20A, MR-J4-20B, MR-J4-20B-EB, MR-J4W2-44B, MR-J4-40A, MR-J4-40B, MR-J4-40B-EB, MR-J4W2-77B, MR-J4-60A, MR-J4-60B, MR-J4-60B-EB, MR-J4W2-1010B, MR-J4-70A, MR-J4-70B,         MR-J4-70B-EB, MR-J4W3-222B, MR-J4-100A, MR-J4-100B, MR-J4-100B-EB, MR-J4W3-444B, MR-J4-200A, MR-J4-200B, MR-J4-200B-EB, MR-J4FCCBL03M, MR-J4-350A, MR-J4-350B, MR-J4-300B-EB, MR-J4-500A, MR-J4-500B, MR-J4-500B-EB, MR-J4-700A, MR-J4-700B, MR-J4-700B-EB.

  MOTOR SERVO J4: HG-KR053, HG-MR053, HG-SR52J, HG-SR202BJ, HG-KR13J, HG-MR13, HG-SR102J, HG-SR352BJ, HG-KR23J, HG-MR23, HG-SR152J, HG-SR502BJ, HG-KR43J, HG-MR43, HG-SR202J, HG-SR702BJ, HG-KR73J, HG-MR73, HG-SR352J, HG-KR053B, HG-MR053B, HG-SR502J, HG-KR13BJ, HG-MR13B, HG-SR702J, HG-KR23BJ, HG-MR23B, HG-SR52BJ, HG-KR43BJ, HG-MR43B, HG-SR102BJ, HG-KR73BJ, HG-MR73B, HG-SR152BJ

  DRIVER SERVO J3: MR-J3-10A, MR-J3-10B, MR-J3-20A, MR-J3-20B, MR-J3-40A, MR-J3-40B, MR-J3-60A, MR-J3-60B, MR-J3-70A, MR-J3-70B, MR-J3-100A, MR-J3-100B, MR-J3-200A, MR-J3-200B, MR-J3-350A, MR-J3-350B, MR-J3-500A, MR-J3-500B, MR-J3-700A, MR-J3-700B.

  MOTOR SERVO J3: HF-MP053, HF-MP13, HF-MP23, HF-MP43, HF-MP73, HF-KP053, HF-KP13, HF-KP23, HF-KP43, HF-KP73, HF-MP053B, HF-MP13B, HF-MP23B, HF-MP43B, HF-MP73B, HF-KP053B, HF-KP13B, HF-KP23B, HF-KP43B, HF-KP73B, HF-SP52, HF-SP102, HF-SP152, HF-SP202, HF-SP352, HF-SP502, HF-SP702, HF-SP52B, HF-SP102B, HF-SP152B, HF-SP202B, HF-SP352B, HF-SP502B, HF-SP702B, HF-SP51, HF-SP81, HF-SP121, HF-SP201, HF-SP51B, HF-SP81B

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

  TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
  MST: 0105176667
  VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
  TEL: 02485.854.668 
  HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
  EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
  WEBSITE: HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM/
  WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
  WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SENSOR.COM. HTTPS://PLC-HMI-SERVO-SENSOR-PANASONIC.COM

  WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SERVO-MITSUBISHI.COM.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MR-JE-200A AMPLIFIER SERVO 2KW”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *