Giảm giá!
MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 HƯỚNG DẪN CHẠY SERVO MITSUBISHI

MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 HƯỚNG DẪN CHẠY SERVO MITSUBISHI

Giá: 31.000.000 VNĐ 27.850.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 HƯỚNG DẪN CHẠY SERVO MITSUBISHI

TEST JOG SERVO MITSUBISHI MR-JE-200A + HG-SN202J-S100

MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 BỘ SERVO AC MITSUBISHI 2KW MOTOR KHÔNG PHANH

MR-JE-200A + HG-SN202JB-S100 BỘ SERVO AC MITSUBISHI 2KW MOTOR CÓ PHANH

MR-JE-200A + HG-SN202JK-S100 BỘ SERVO AC MITSUBISHI 2KW MOTOR KHÔNG PHANH, CÓ THEN CÀI

MR-JE-200A + HG-SN202BJK-S100 BỘ SERVO AC MITSUBISHI 2KW MOTOR CÓ PHANH, CÓ THEN CÀI

MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 SERVO AC MITSUBISHI CHẠY XUNG

MR-JE-200B + HG-SN202J-S100 SERVO AC MITSUBISHI CHẠY MẠNG

BỘ ĐỘNG CƠ SERVO MITSUBISHI 2KW MR-JE-200A + HG-SN202J-S100

  • – NGUỒN CẤP 1 PHA HOẶC 3 PHA 220VAC – 240VAC, 50-60HZ
  • – MOTOR 2KW KHÔNG PHANH
  • – CÔNG SUẤT DRIVE 2KW.
  • – DRIVE KẾT NỐI MÁY TÍNH CÔNG MINI USB
  • – CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ, TỐC ĐỘ, MOMEN
  • – BẢO VỆ THẤP ÁP, MẤT PHA, QUÁ DÒNG, QUÁ TẢI
  • – ENCODER ĐỘ PHÂN GIẢI 17 BIT, 131.072 XUNG/ VÒNG QUAY
  • – TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 2000 VÒNG/ PHÚT.
  • Bộ động cơ AC Servo Mitsubishi chạy xung gồm 100W, 200W, 400W, 750W, 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW
   – Bộ động cơ Servo 100W: Drive MR-JE-10A + Motor HG-KN13J-S100 + phụ kiện Servo giá 7,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 200W: Drive MR-JE-20A + Motor HG-KN23J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,450,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 400W: Drive MR-JE-40A + Motor HG-KN43J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 750W: Drive MR-JE-70A + Motor HG-KN73J-S100 + phụ kiện Servo giá 10,850,000đ/bộ
  • – Bộ động cơ Servo 500W: Drive MR-JE-70A + Motor HG-SN52J-S100 + phụ kiện Servo GIÁ 14.250.000
   – Bộ động cơ Servo 1KW: Drive MR-JE-100A + Motor HG-SN102J-S100 + phụ kiện Servo giá 17,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 1.5KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN152J-S100 + phụ kiện Servo giá 24,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 2KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN202J-S100 + phụ kiện Servo giá 27,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 3KW: Drive MR-JE-300A + Motor HG-SN302J-S100 + phụ kiện Servo giá 31,750,000đ/bộ
  • TEST JOG SERVO MITSUBISHI MR-JE-200A + HG-SN202J-S100
   MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 BỘ SERVO AC MITSUBISHI 2KW MOTOR KHÔNG PHANH

– MODEL MOTOR SERVO AC MITSUBISHI: HF-KN13J-S100, HF-KN13BJ-S100, HG-KN13J-S100, HG-KN13BJ-S100, HF-KN23J-S100, HF-KN23BJ-S100, HG-KN23J-S100, HG-KN23BJ-S100, HF-KN43J-S100, HF-KN43BJ-S100, HG-KN43J-S100, HG-KN43BJ-S100, HF-SN52J-S100, HF-SN52BJ-S100, HG-SN52J-S100, HG-SN52BJ-S100, HF-KN73J-S100, HF-KN73BJ-S100, HG-KN73J-S100, HG-KN73BJ-S100, HF-SN102J-S100, HF-SN102BJ-S100, HG-SN102J-S100, HG-SN102BJ-S100, HF-SN152J-S100, HF-SN152BJ-S100, HG-SN152J-S100, HG-SN152BJ-S100, HF-SN202J-S100, HF-SN202BJ-S100, HG-SN202J-S100, HG-SN202BJ-S100, HF-SN302J-S100, HF-SN302BJ-S100, HG-SN302J-S100, HG-SN302BJ-S100, HG-KN13JD-S100, HK-KN13BJD-S100, HG-KN23JK-S100, HG-KN23BJK-S100, HG-KN43JK-S100, HG-KN43BJK-S100, HG-SN52JK-S100, HG-SN52BJK-S100, HG-KN73JK-S100, HG-KN73BJK-S100, HG-SN102JK-S100, HG-SN102BJK-S100, HG-SN152JK-S100, HG-SN152BJK-S100, HG-SN202JK-S100, HG-SN202BJK-S100, HG-SN302JK-S100, HG-SN302BJK-S100.

– MODEL AMPLIFIER SERVO AC MITSUBISHI: MR-JE-10A, MR-JE-20A, MR-JE-40A, MR-JE-70A, MR-JE-100A, MR-JE-200A, MR-JE-300A, MR-JE-10B, MR-JE-20B, MR-JE-40B, MR-JE-70B, MR-JE-100B, MR-JE-200B, MR-JE-300B, MR-JE-10C, MR-JE-20C, MR-JE-40C, MR-JE-70C, MR-JE-100C, MR-JE-200C, MR-JE-300C.

– Driver MR-JN-10A, MR-JN-20A, MR-JN-40A, MR-JN-10A1, MR-JN-20A1.
– Motor Servo HF-KN13, HF-KN13B, HF-KN23, HF-KN23B, HF-KN43, HF-KN43B

DRIVER SERVO J4: MR-J4-10A, MR-J4-10B, MR-J4-10B-EB, MR-J4W2-22B, MR-J4-20A, MR-J4-20B, MR-J4-20B-EB, MR-J4W2-44B, MR-J4-40A, MR-J4-40B, MR-J4-40B-EB, MR-J4W2-77B, MR-J4-60A, MR-J4-60B, MR-J4-60B-EB, MR-J4W2-1010B, MR-J4-70A, MR-J4-70B,         MR-J4-70B-EB, MR-J4W3-222B, MR-J4-100A, MR-J4-100B, MR-J4-100B-EB, MR-J4W3-444B, MR-J4-200A, MR-J4-200B, MR-J4-200B-EB, MR-J4FCCBL03M, MR-J4-350A, MR-J4-350B, MR-J4-300B-EB, MR-J4-500A, MR-J4-500B, MR-J4-500B-EB, MR-J4-700A, MR-J4-700B, MR-J4-700B-EB.

MOTOR SERVO J4: HG-KR053, HG-MR053, HG-SR52J, HG-SR202BJ, HG-KR13J, HG-MR13, HG-SR102J, HG-SR352BJ, HG-KR23J, HG-MR23, HG-SR152J, HG-SR502BJ, HG-KR43J, HG-MR43, HG-SR202J, HG-SR702BJ, HG-KR73J, HG-MR73, HG-SR352J, HG-KR053B, HG-MR053B, HG-SR502J, HG-KR13BJ, HG-MR13B, HG-SR702J, HG-KR23BJ, HG-MR23B, HG-SR52BJ, HG-KR43BJ, HG-MR43B, HG-SR102BJ, HG-KR73BJ, HG-MR73B, HG-SR152BJ

DRIVER SERVO J3: MR-J3-10A, MR-J3-10B, MR-J3-20A, MR-J3-20B, MR-J3-40A, MR-J3-40B, MR-J3-60A, MR-J3-60B, MR-J3-70A, MR-J3-70B, MR-J3-100A, MR-J3-100B, MR-J3-200A, MR-J3-200B, MR-J3-350A, MR-J3-350B, MR-J3-500A, MR-J3-500B, MR-J3-700A, MR-J3-700B.

MOTOR SERVO J3: HF-MP053, HF-MP13, HF-MP23, HF-MP43, HF-MP73, HF-KP053, HF-KP13, HF-KP23, HF-KP43, HF-KP73, HF-MP053B, HF-MP13B, HF-MP23B, HF-MP43B, HF-MP73B, HF-KP053B, HF-KP13B, HF-KP23B, HF-KP43B, HF-KP73B, HF-SP52, HF-SP102, HF-SP152, HF-SP202, HF-SP352, HF-SP502, HF-SP702, HF-SP52B, HF-SP102B, HF-SP152B, HF-SP202B, HF-SP352B, HF-SP502B, HF-SP702B, HF-SP51, HF-SP81, HF-SP121, HF-SP201, HF-SP51B, HF-SP81B

DRIVER SERVO A CHẠY XUNG: MR-J2S-10A, MR-J2S-20A, MR-J2S-40A, MR-J2S-60A, MR-J2S-70A, MR-J2S-100A, MR-J2S-200A, MR-J2S-350A, MR-J2S-500A, MR-J2S-700A, MR-J2S-11KA, MR-J2S-15KA, MR-J2S-22KA, MR-J2S-10A1, MR-J2S-20A1, MR-J2S-40A1

DRIVER SERVO B CHẠY MẠNG: MR-J2S-10B, MR-J2S-20B, MR-J2S-40B, MR-J2S-60B, MR-J2S-70B, MR-J2S-100B, MR-J2S-200B, MR-J2S-350B, MR-J2S-500B, MR-J2S-700B, MR-J2S-11KB, MR-J2S-15KB, MR-J2S-22KB, MR-J2S-10B1, MR-J2S-20B1, MR-J2S-40B1

MOTOR SERVO: HC-KFS053, HC-KFS053B, HC-KFS073, HC-KFS073B, HC-MFS053, HC-MFS053B, HC-MFS073, HC-MFS073B, HC-UFS13, HC-UFS13B, HC-UFS23, HC-UFS23B, HC-UFS43, HC-UFS43B, HC-UFS73, HC-UFS73B, HC-SFS121, HC-SFS121B, HC-SFS201, HC-SFS201B, HC-SFS301, HC-SFS301B, HC-SFS52, HC-SFS52B, HC-SFS52K, HC-SFS52BK, HC-SFS102, HC-SFS102B, HC-SFS102K, HC-SFS102BK, HC-SFS152, HC-SFS152B, HC-SFS152K, HC-SFS152BK, HC-SFS53, HC-SFS53B, HC-SFS53K, HC-SFS53BK, HC-SFS103, HC-SFS103B, HC-SFS103K, HC-SFS103BK, HC-SFS153, HC-SFS153B, HC-SFS153K, HC-SFS153BK, HC-RFS103, HC-RFS103B, HC-RFS203, HC-RFS203B, HC-UFS72, HC-UFS72B, HC-UFS152, HC-UFS152B, HC-SFS202, HC-SFS202B, HC-SFS202K, HC-SFS202BK, HC-SFS352, HC-SFS352B, HC-SFS352K, HC-SFS352BK, HC-SFS502, HC-SFS502B, HC-SFS502K, HC-SFS502BK, HC-SFS702, HC-SFS702B, HC-SFS702K, HC-SFS702BK, HC-SFS203, HC-SFS203B, HC-SFS203K, HC-SFS203BK, HC-SFS353, HC-SFS353B, HC-SFS353K, HC-SFS353BK, HC-UFS202, HC-UFS202B, HC-UFS202K, HC-UFS202BK, HC-UFS352, HC-UFS352B, HC-UFS352K, HC-UFS352BK, HC-UFS502, HC-UFS502B, HC-UFS502K, HC-UFS502BK, HC-RFS353, HC-RFS353B, HC-RFS353K, HC-RFS353BK, HC-RFS503, HC-RFS503B, HC-RFS503K, HC-RFS503BK, HC-LFS302, HA-LFS502, HA-LFS702, HC-LFS302B, HA-LFS502B, HA-LFS702B, HA-LFS11K2, HA-LFS11K2B, HA-LFS801, HA-LFS801B, HA-LFS12K1, HA-LFS12K1B, HA-LFS11K1M, HA-LFS11K1MB, HA-LFS15K2, HA-LFS15K2B, HA-LFS15K1, HA-LFS15K1B, HA-LFS15K1M, HA-LFS15K1MB, HA-LFS22K2, HA-LFS22K2B, HA-LFS20K1, HA-LFS20K1B, HA-LFS25K1, HA-LFS25K1B, HA-LFS22K1M, HA-LFS22K1MB

PHỤ KIỆN SERVO MR-J2S: CÁP KẾT NỐI SERVO MÁY TÍNH USB-MR-CPCATCBL3M, CÁP ENCODER MR-JHSCBL5M-L, GIẮC ĐIỀU KHIỂN MR-J2CN1, GIẮC NGUỒN KHÔNG PHANH 5557-04R-210, GIẮC NGUỒN CÓ PHANH Power supply connector 5557-06R-210, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, CE05-2A32-17PD-B, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, MS3102A20-29P, MS3102A10SL-4P, MS3102A10SL-4P

DRIVER MR-E: MR-E-10A, MR-E-20A, MR-E-40A, MR-E-70A, MR-E-100A, MR-E-200A

SERVO MOTOR: HC-KFE13, HC-KFE23, HC-KFE43, HC-SFE52, HC-KFE73, HC-KFE13B, HC-KFE23B, HC-KFE43B, HC-SFE52B, HC-KFE73B, HC-SFE102, HC-SFE152, HC-SFE202, HC-SFE102B, HC-SFE152B, HC-SFE202B

PHỤ KIỆN SERVO MR-E: CÁP TRUYỀN THÔNG MÁY TÍNH USB-QC30R2, GIẮC NGUỒN MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, MS3102A20-29P, MS3102A10SL-4P, MR-ESCBL3M-L, MR-ESCBL5M-L, MR-ESCBL10M-L, MR-ESCBL20M-L, MR-ESCBL3M-H, MR-ESCBL5M-H, MR-ESCBL10M-H, MR-ESCBL20M-H, MR-ECNM, MR-ECNS, MR-ENECNS, MR-ECN1, MR-ECNP1-A, MR-ECNP1-B, MR-E3CBL15-P, MR-ECN3, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2, MR-ECNP2-A, MR-ECNP2-B, MR-ECNP1-A1, MR-ECNP1-B1, MR-ECNP2-A1, MR-ECNP2-B1, MR-EKCBL3M-H, MR-EKCBL5M-H, MR-EKCBL10M-H, MR-EKCBL20M-H, MR-EKCBL3M-L, MR-EKCBL5M-L, MR-EKCBL10M-L, MR-EKCBL20M-L

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SENSOR.COM. HTTPS://PLC-HMI-SERVO-SENSOR-PANASONIC.COM

WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SERVO-MITSUBISHI.COM.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MR-JE-200A + HG-SN202J-S100 HƯỚNG DẪN CHẠY SERVO MITSUBISHI”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *