BIẾN TẦN FR-F840-30K-1

BIẾN TẦN FR-F840-30K-1

Giá:

Mô tả sản phẩm

BIẾN TẦN FR-F840-30K-1

Biến tần Mitsubishi FR-F840-30K-1
– Điệ áp ra định mức: 3 pha 380-500V
– Công suất động cơ áp dụng: 30KW
– Dòng quá tải định mức: 150% 60s, 200% 3s (ND)/200% 60s, 250% 3s (HD)
– Phương thức điều khiển: Điều khiển PWM mềm, điều khiển PWM tần số sóng mang cao, điều khiển vectơ và điều khiển vectơ không cảm biến PM
– Chức năng bảo vệ: Quá dòng trip trong quá trình tăng tốc, quá dòng trip trong tốc độ không đổi, quá dòng trip trong quá trình giảm tốc hoặc dừng
– Hệ thống làm mát: Làm mát bằng lực
– Nhiệt độ môi trường: -10-50°C
– Độ ẩm môi trường: ≤90% RH
– Cấp bảo vệ: IP20

FR-A8AP Mitsubishi Module mã hóa
Mitsubishi FR-A8AP Encoder Feedback & Positioning Card for A800 Inverters
FR-A8APR INSTRUCTION MANUAL
Option card FR-A8AP, used for Encoder Feedback with A800 Series Inverter Drives.
Mitsubishi part number is FR-A8AP (FRA8AP)

Sử dụng cho biến tần FR-A840 được thiết kế phù hợp cho mọi máy móc, cẩu trục, băng tải, máy ép, máy đùn, máy in, máy chế biến gỗ, máy nén khí, máy công cụ cần độ chính xác cao…
Series FR-A800: 

  • FR-A800 EIBUN TORISETSU APPLIED, FR-A8AX, FR-A8AX, FR-A8AY, FR-A8AR, FR-A8AP, FR-A8AC, FR-A8AN, FR-A8AL, FR-A8AZ, FR-A8NCE, FR-A8NF, FR-A8NC, FR-A8NP, FR-A8ND, FR-A8NCN, FR-A8NS, FR-A8ERS-60, FR-A8APR, FR-A8CN01, FR-A8CN02, FR-A8CN03, FR-A8CN04, FR-A8CN05, FR-A8CN06, FR-A8CN07, FR-A8CN08, FR-A8CN09, FR-F8AT01, FR-LU08, FR-A8TP, FR-A8TR, SW1DND-FRC2-J, SW1DND-FRC2-E, FR-A8TAT, FR-A820-0.4K-1-60CRN, FR-A820-0.75K-1-60CRN, FR-A820-1.5K-1-60CRN, FR-A820-2.2K-1-60CRN, FR-A820-3.7K-1-60CRN, FR-A820-5.5K-1-60CRN, FR-A820-7.5K-1-60CRN, FR-A820-11K-1-60CRN, FR-A820-15K-1-60CRN, FR-A820-18.5K-1-60CRN, FR-A820-22K-1-60CRN, FR-A820-30K-1-60CRN, FR-A820-37K-1-60CRN, FR-A820-45K-1-60CRN, FR-A820-55K-1-60CRN, FR-A820-75K-1-60CRN, FR-A820-90K-1-60CRN, FR-A840-0.4K-1-60CRN, FR-A840-0.75K-1-60CRN, FR-A840-1.5K-1-60CRN, FR-A840-2.2K-1-60CRN, FR-A840-3.7K-1-60CRN, FR-A840-5.5K-1-60CRN, FR-A840-7.5K-1-60CRN, FR-A840-11K-1-60CRN, FR-A840-15K-1-60CRN, FR-A840-18.5K-1-60CRN, FR-A840-22K-1-60CRN, FR-A840-30K-1-60CRN, FR-A840-37K-1-60CRN, FR-A840-45K-1-60CRN, FR-A840-55K-1-60CRN, FR-A840-75K-1-60CRN, FR-A840-90K-1-60CRN, FR-A840-110K-1-60CRN, FR-A840-132K-1-60CRN, FR-A840-160K-1-60CRN, FR-A840-185K-1-60CRN, FR-A840-220K-1-60CRN, FR-A840-250K-1-60CRN, FR-A840-280K-1-60CRN, FR-A842-315K-1-60CRN, FR-A842-355K-1-60CRN, FR-A842-400K-1-60CRN, FR-A842-450K-1-60CRN, FR-A842-500K-1-60CRN, FR-A840-3.7K-2-60, FR-A846-90K-2-60C3, FR-A820-0.4K-1, FR-A820-0.4K-1-60, FR-A820-0.75K-1, FR-A820-0.75K-1-60, FR-A820-1.5K-1, FR-A820-1.5K-1-60, FR-A820-2.2K-1, FR-A820-2.2K-1-60, FR-A820-3.7K-1, FR-A820-3.7K-1-60, FR-A820-5.5K-1, FR-A820-5.5K-1-60, FR-A820-7.5K-1, FR-A820-7.5K-1-60, FR-A820-11K-1, FR-A820-11K-1-60, FR-A820-15K-1, FR-A820-15K-1-60, FR-A820-18.5K-1, FR-A820-18.5K-1-60, FR-A820-22K-1, FR-A820-22K-1-60, FR-A820-30K-1, FR-A820-30K-1-60, FR-A820-37K-1, FR-A820-37K-1-60, FR-A820-45K-1, FR-A820-45K-1-60, FR-A820-55K-1, FR-A820-55K-1-60, FR-A820-75K-1, FR-A820-75K-1-60, FR-A820-90K-1, FR-A820-90K-1-60, FR-A840-0.4K-1, FR-A840-0.4K-1-60, FR-A840-0.75K-1, FR-A840-0.75K-1-60, FR-A840-1.5K-1, FR-A840-1.5K-2, FR-A840-1.5K-1-60, FR-A840-2.2K-1, FR-A840-2.2K-2, FR-A840-2.2K-1-60, FR-A840-3.7K-1, FR-A840-3.7K-2, FR-A840-3.7K-1-60, FR-A840-5.5K-1, FR-A840-5.5K-2, FR-A840-5.5K-1-60, FR-A840-7.5K-1, FR-A840-7.5K-2, FR-A840-7.5K-1-60, FR-A840-11K-1, FR-A840-11K-2, FR-A840-11K-1-60, FR-A840-15K-1, FR-A840-15K-2, FR-A840-15K-1-60, FR-A840-18.5K-1, FR-A840-18.5K-2, FR-A840-18.5K-1-60, FR-A840-22K-1, FR-A840-22K-2, FR-A840-22K-1-60, FR-A840-30K-1, FR-A840-30K-2, FR-A840-30K-1-60, FR-A840-37K-1, FR-A840-37K-2, FR-A840-37K-1-60, FR-A840-45K-1, FR-A840-45K-2, FR-A840-45K-1-60, FR-A840-55K-1, FR-A840-55K-2, FR-A840-55K-1-60, FR-A840-75K-1, FR-A840-75K-2, FR-A840-75K-1-60, FR-A840-90K-1, FR-A840-90K-2, FR-A840-90K-1-60, FR-A840-110K-1, FR-A840-110K-2, FR-A840-110K-1-60, FR-A840-132K-1, FR-A840-132K-2, FR-A840-132K-1-60, FR-A840-160K-1, FR-A840-160K-1-60, FR-A840-185K-1, FR-A840-185K-1-60, FR-A840-220K-1, FR-A840-220K-1-60, FR-A840-250K-1, FR-A840-250K-1-60, FR-A840-280K-1, FR-A840-280K-1-60, FR-A846-0.75K-1-60C3, FR-A846-1.5K-1-60C3, FR-A846-2.2K-1-60C3, FR-A846-3.7K-1-60C3, FR-A846-5.5K-1-60C3, FR-A846-7.5K-1-60C3, FR-A846-11K-1-60C3, FR-A846-15K-1-60C3, FR-A846-18.5K-1-60C3, FR-A846-22K-1-60C3, FR-A846-30K-1-60C3, FR-A846-37K-1-60C3, FR-A846-45K-1-60C3, FR-A846-55K-1-60C3, FR-A846-75K-1-60C3, FR-A846-90K-1-60C3, FR-A846-110K-1-60C3, FR-A846-132K-1-60C3, FR-A846-00023-1-60C3, FR-A846-00038-1-60C3, FR-A846-00052-1-60C3, FR-A846-00083-1-60C3, FR-A846-00126-1-60C3, FR-A846-00170-1-60C3, FR-A846-00250-1-60C3, FR-A846-00310-1-60C3, FR-A846-00380-1-60C3, FR-A846-00470-1-60C3, FR-A846-00620-1-60C3, FR-A846-00770-1-60C3, FR-A846-00930-1-60C3, FR-A846-01160-1-60C3, FR-A846-01800-1-60C3, FR-A846-02160-1-60C3, FR-A846-02600-1-60C3, FR-A846-03250-1-60C3, FR-A846-03610-1-60C3, FR-A846-00023-2-60C2, FR-A846-00038-2-60C2, FR-A846-00052-2-60C2, FR-A846-00083-2-60C2, FR-A846-00126-2-60C2, FR-A846-00170-2-60C2, FR-A846-00250-2-60C2, FR-A846-00310-2-60C2, FR-A846-00380-2-60C2, FR-A846-00470-2-60C2, FR-A846-00620-2-60C2, FR-A846-00770-2-60C2, FR-A846-00930-2-60C2, FR-A846-01160-2-60C2, FR-A846-01800-2-60C2, FR-A846-02160-2-60C2, FR-A846-02600-2-60C2, FR-A846-03250-2-60C2, FR-A846-03610-2-60C2, FR-CC2-H315K-60, FR-CC2-H355K-60, FR-CC2-H400K-60, FR-CC2-H450K-60, FR-CC2-H500K-60, FR-CC2-H560K-60, FR-A842-315K-1, FR-A842-355K-1, FR-A842-400K-1, FR-A842-450K-1, FR-A842-500K-1, FR-A820-0.4K-1-GF, FR-A820-0.75K-1-GF, FR-A820-1.5K-1-GF, FR-A820-2.2K-1-GF, FR-A820-3.7K-1-GF, FR-A820-5.5K-1-GF, FR-A820-7.5K-1-GF, FR-A820-11K-1-GF, FR-A820-15K-1-GF, FR-A820-18.5K-1-GF, FR-A820-22K-1-GF, FR-A820-30K-1-GF, FR-A820-37K-1-GF, FR-A820-45K-1-GF, FR-A820-55K-1-GF, FR-A820-75K-1-GF, FR-A820-90K-1-GF, FR-A840-0.4K-1-GF, FR-A840-0.75K-1-GF, FR-A840-1.5K-1-GF, FR-A840-2.2K-1-GF, FR-A840-3.7K-1-GF,, FR-A840-5.5K-1-GF, FR-A840-7.5K-1-GF, FR-A840-11K-1-GF, FR-A840-15K-1-GF, FR-A840-18.5K-1-GF, FR-A840-22K-1-GF, FR-A840-30K-1-GF, FR-A840-37K-1-GF, FR-A840-45K-1-GF, FR-A840-55K-1-GF, FR-A840-75K-1-GF, FR-A840-90K-1-GF, FR-A840-110K-1-GF, FR-A840-132K-1-GF, FR-A840-160K-1-GF, FR-A840-185K-1-GF, FR-A840-220K-1-GF, FR-A840-250K-1-GF, FR-A840-280K-1-GF, FR-A842-315K-1-GF, FR-A842-355K-1-GF, FR-A842-40

– FR-A820-0.4K-1, FR-A820-0.75K-1, FR-A820-1.5K-1, FR-A820-2.2K-1, FR-A820-3.7K-1, FR-A820-5.5K-1, FR-A820-7.5K-1, FR-A820-11K-1, FR-A820-15K-1, FR-A820-18.5K-1, FR-A820-22K-1, FR-A820-30K-1, FR-A820-37K-1, FR-A820-45K-1, FR-A820-55K-1, FR-A820-75K-1, FR-A820-90K-1.
– FR-A840-0.4K-1, FR-A840-0.75K-1, FR-A840-1.5K-1, FR-A840-2.2K-1, FR-A840-3.7K-1, FR-A840-5.5K-1, FR-A840-7.5K-1, FR-A840-11K-1, FR-A840-15K-1, FR-A840-18.5K-1, FR-A840-22K-1, FR-A840-30K-1, FR-A840-37K-1, FR-A840-45K-1, FR-A840-55K-1, FR-A840-75K-1, FR-A840-90K-1, FR-A840-110K-1, FR-A840-132K-1, FR-A840-160K-1, FR-A840-185K-1, FR-A840-220K-1, FR-A840-250K-1, FR-A840-280K-1.
– FR-A842-315K-1, FR-A842-355K-1, FR-A842-400K-1, FR-A842-450K-1, FR-A842-500K-1, FR-A8AP, FR-A7AP, FR-PA07

FR-F840-30K-1

BIẾN TẦN FR-F840-30K-1

PHỤ KIỆN BIẾN TẦN MITSUBISHI: FR-A8AX E-KIT, FR-A8AY E-KIT, FR-A8AR E-KIT, FR-A8NC E-KIT, FR-A8AX-60 E-KIT, FR-A8AY-60 E-KIT, FR-A8AR-60 E-KIT, FR-A8NC-60 E-KIT, FR-E8AT03, FR-A8AX, FR-A8AY, FR-A8AR, FR-A8AP, FR-A8AP-60, FR-A8AC, FR-A8AN, FR-A8AL, FR-A8AZ, FR-A8NCE, FR-A8NF, FR-A8NC, FR-A8NP, FR-A8ND, FR-A8NCN, FR-A8NS, FR-A8ERS-60, FR-A8APA, FR-A8APR, FR-A8CN01, FR-A8CN02, FR-A8CN03, FR-A8CN04, FR-A8CN05, FR-A8CN06, FR-A8CN07, FR-A8CN08, FR-A8CN09, FR-F8AT01, FR-LU08, FR-A8TP, FR-A8TR, SW1DND-FRC2-J, SW1DND-FRC2-E, FR-A8TAT, FR-A8APS, FR-A8APS-02

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668
HOTLINE: 0974.596.569 – 0977760199- 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0976844195 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BIẾN TẦN FR-F840-30K-1”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *