XD5-60T10-E PLC PHÁT XUNG 10 TRỤC

XD5-60T10-E PLC PHÁT XUNG 10 TRỤC

Giá:

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

XD5-60T10-E PLC PHÁT XUNG 10 TRỤC

PLC XINJE XD5-60T10-E

Bộ điều khiển lập trình PLC XINJE XD5-60T10-E

Nguồn cấp AC220V

Số ngõ vào 36

Số ngõ ra 24, tích hợp 10 ngõ ra phát xung 200Khz điều khiển 10 bộ Servo

1.XD series PLC basic units

– XD1 Series: XD1-16R-E, XD1-16T-E, XD1-16RT-E, XD1-16R-C, XD1-16T-C, XD1-16RT-C, XD1-24R-E, XD1-24T-E, XD1-24RT-E, XD1-24R-C, XD1-24T-C, XD1-24RT-C, XD1-32R-E, XD1-32T-E, XD1-32RT-E, XD1-32R-C, XD1-32T-C, XD1-32RT-C, XD1-48R-E, XD1-48T-E, XD1-48RT-E, XD1-48R-C, XD1-48T-C, XD1-48RT-C, XD1-60R-E, XD1-60T-E, XD1-60RT-E, XD1-60R-C, XD1-60T-C, XD1-60RT-C, XD1-16PT-E, XD1-16PT-C, XD1-24PR-E, XD1-24PT-E, XD1-24PRT-E, XD1-24PR-C, XD1-24PT-C, XD1-24PRT-C, XD1-32PR-E, XD1-32PT-E, XD1-32PRT-E, XD1-32PR-C, XD1-32PT-C, XD1-32PRT-C

– XD2 Series: XD2-16R-E, XD2-16T-E, XD2-16RT-E, XD2-16R-C, XD2-16T-C, XD2-16RT-C, XD2-24R-E, XD2-24T-E, XD2-24RT-E, XD2-24R-C, XD2-24T-C, XD2-24RT-C, XD2-32R-E, XD2-32T-E, XD2-32RT-E, XD2-32R-C, XD2-32T-C, XD2-32RT-C, XD2-48R-E, XD2-48T-E, XD2-48RT-E, XD2-48R-C, XD2-48T-C, XD2-48RT-C, XD2-60R-E, XD2-60T-E, XD2-60RT-E, XD2-60R-C, XD2-60T-C, XD2-60RT-C, XD2-16PT-E, XD2-16PT-C, XD2-24PR-E, XD2-24PT-E, XD2-24PRT-E, XD2-24PR-C, XD2-24PT-C, XD2-24PRT-C, XD2-32PR-E, XD2-32PT-E, XD2-32PRT-E, XD2-32PR-C, XD2-32PT-C, XD2-32PRT-C

– XD3 Series: XD3-16R-E, XD3-16T-E, XD3-16RT-E, XD3-16R-C, XD3-16T-C, XD3-16RT-C, XD3-24R-E, XD3-24T-E, XD3-24RT-E, XD3-24R-C, XD3-24T-C, XD3-24RT-C, XD3-32R-E, XD3-32T-E, XD3-32RT-E, XD3-32R-C, XD3-32T-C, XD3-32RT-C, XD3-48R-E, XD3-48T-E, XD3-48RT-E, XD3-48R-C, XD3-48T-C, XD3-48RT-C, XD3-60R-E, XD3-60T-E, XD3-60RT-E, XD3-60R-C, XD3-60T-C, XD3-60RT-C, XD3-16PT-E, XD3-16PT-C, XD3-24PR-E, XD3-24PT-E, XD3-24PRT-E, XD3-24PR-C, XD3-24PT-C, XD3-24PRT-C, XD3-32PR-E, XD3-32PT-E, XD3-32PRT-E, XD3-32PR-C, XD3-32PT-C, XD3-32PRT-C

– XD5 Series: XD5-16R-E, XD5-16T-E, XD5-16RT-E, XD5-16R-C, XD5-16T-C, XD5-16RT-C, XD5-24R-E, XD5-24T-E, XD5-24RT-E, XD5-24R-C, XD5-24T-C, XD5-24T4-E, XD5-24T4-C, XD5-24RT-C, XD5-32R-E, XD5-32T-E, XD5-32RT-E, XD5-32R-C, XD5-32T-C, XD5-32RT-C, XD5-32T4-C, XD5-32T4-E, XD5-48R-E, XD5-48T-E, XD5-48RT-E, XD5-48R-C, XD5-48T-C, XD5-48RT-C, XD5-48T6-E, XD5-48T6-C, XD5-48T10-E, XD5-48T10-C, XD5-60R-E, XD5-60T-E, XD5-60RT-E, XD5-60R-C, XD5-60T-C, XD5-60RT-C, XD5-60T6-E, XD5-60T6-C, XD5-60T10-E, XD5-60T10-C, XD5-24PR-E, XD5-24PT-E, XD5-24PRT-E, XD5-24PR-C, XD5-24PT-C, XD5-24PRT-C, XD5-32PR-E, XD5-32PT-E, XD5-32PRT-E, XD5-32PR-C, XD5-32PT-C, XD5-32PRT-C, XD5-48PR-E, XD5-48PT-E, XD5-48PRT-E, XD5-48PR-C, XD5-48PT-C, XD5-48PRT-C, XD5-48PT6-E, XD5-48PT6-C, XD5-60PR-E, XD5-60PT-E, XD5-60PRT-E, XD5-60PR-C, XD5-60PT-C, XD5-60PRT-C, XD5-60PT6-E, XD5-60PT6-C.

– XD5E Series: XD5E-16R-E, XD5E-16T-E, XD5E-16RT-E, XD5E-16R-C, XD5E-16T-C, XD5E-16RT-C, XD5E-24R-E, XD5E-24T-E, XD5E-24RT-E, XD5E-24R-C, XD5E-24T-C, XD5E-24T4-E, XD5E-24T4-C, XD5E-24RT-C, XD5E-30R-E, XD5E-30T-E, XD5E-30RT-E, XD5E-30R-C, XD5E-30T-C, XD5E-30RT-C, XD5E-30T4-C, XD5E-30T4-E, XD5E-48R-E, XD5E-48T-E, XD5E-48RT-E, XD5E-48R-C, XD5E-48T-C, XD5E-48RT-C, XD5E-48T6-E, XD5E-48T6-C, XD5E-48T10-E, XD5E-48T10-C, XD5E-60R-E, XD5E-60T-E, XD5E-60RT-E, XD5E-60R-C, XD5E-60T-C, XD5E-60RT-C, XD5E-60T6-E, XD5E-60T6-C, XD5E-60T10-E, XD5E-60T10-C, XD5E-24PR-E, XD5E-24PT-E, XD5E-24PRT-E, XD5E-24PR-C, XD5E-24PT-C, XD5E-24PRT-C, XD5E-32PR-E, XD5E-32PT-E, XD5E-32PRT-E, XD5E-32PR-C, XD5E-32PT-C, XD5E-32PRT-C, XD5E-48PR-E, XD5E-48PT-E, XD5E-48PRT-E, XD5E-48PR-C, XD5E-48PT-C, XD5E-48PRT-C, XD5E-48PT6-E, XD5E-48PT6-C, XD5E-60PR-E, XD5E-60PT-E, XD5E-60PRT-E, XD5E-60PR-C, XD5E-60PT-C, XD5E-60PRT-C, XD5E-60PT6-E, XD5E-60PT6-C.

– XD5NE Series: XD5NE-60T-C, XD5NE-60T-E, XD5NE-60T4-C, XD5NE-60T4-E.

– XDC Series: XDC-24R-E, XDC-24T-E, XDC-24R-C, XDC-24T-C, XDC-32R-E, XDC-32T-E, XDC-32R-C, XDC-32T-C, XDC-48R-E, XDC-48T-E, XDC-48R-C, XDC-48T-C, XDC-60R-E, XDC-60T-E, XDC-60R-C, XDC-60T-C, XDC-60C4-C, XDC-60C4-E, XDC-60C6-C, XDC-60C6-E.

– XDE Series: XDE-30T4-E, XDE-30T4-C.

– XDH Series: XDH-60T4-E, XDH-60T4-C

– XDM Series: XDM-24T4-E, XDM-24T4-C, XDM-32T4-E, XDM-32T4-C, XDM-60T4-E, XDM-60T4-C, XDM-60T6-E, XDM-60T6-C, XDM-60T10-E, XDM-60T10-C

– XDME Series: XDME-30T4-E, XDME-30T4-C, XDME-60T4-E, XDME-60T4-C, XDME-60T10-E, XDME-60T10-C

2.XD series PLC modules

– I/O expansion

XD-E8X8YR, XD-E8PX8YR, XD-E8X8YT, XD-E8PX8YT, XD-E16X, XD-E16PX, XD-E16YR, XD-E16YT, XD-E16X16YR, XD-E16PX16YR, XD-E16X16YT, XD-E16PX16YT, XD-E32X, XD-E32PX, XD-E32YR, XD-E32YT

– Analog expansion modules

AD: XD-E4AD, XD-E8AD

DA: XD-E2DA, XD-E4DA

AD/DA: XD-E4AD2DA, XD-E4AD2DA-B

– Temperature measurement

XD-E6PT-P, XD-E6TC-P

– Pressure meansurement

XD-E1WT-A, XD-E2WT-A, XD-E4WT-A

  1. XD series expansion board

– XD series expansion BD board: XD-NE-BD, XD-NO-BD, XD-NS-BD

– XD series left expansion ED board: XD-WBOX-ED, XD-S-BOX-T-ED

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0979.111.516 – 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “XD5-60T10-E PLC PHÁT XUNG 10 TRỤC”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *