SỬA MÁY HÀN QUAI KHẨU TRANG

SỬA MÁY HÀN QUAI KHẨU TRANG

Giá:

Mô tả sản phẩm

SỬA MÁY HÀN QUAI KHẨU TRANG

SỬA MÁY ĐÓNG QUAI KHẨU TRANG

SỬA MÁY HÀN QUAI KHẨU TRANG

SỬA MÁY RA QUAI KHẨU TRANG

LẬP TRÌNH PLC MÁY HÀN QUAI

LẬP TRÌNH MÀN HÌNH TIẾNG VIỆT MÁY KHẨU TRANG

1.XD series PLC basic units

– XD1 Series: XD1-16R-E, XD1-16T-E, XD1-16RT-E, XD1-16R-C, XD1-16T-C, XD1-16RT-C, XD1-24R-E, XD1-24T-E, XD1-24RT-E, XD1-24R-C, XD1-24T-C, XD1-24RT-C, XD1-32R-E, XD1-32T-E, XD1-32RT-E, XD1-32R-C, XD1-32T-C, XD1-32RT-C, XD1-48R-E, XD1-48T-E, XD1-48RT-E, XD1-48R-C, XD1-48T-C, XD1-48RT-C, XD1-60R-E, XD1-60T-E, XD1-60RT-E, XD1-60R-C, XD1-60T-C, XD1-60RT-C, XD1-16PT-E, XD1-16PT-C, XD1-24PR-E, XD1-24PT-E, XD1-24PRT-E, XD1-24PR-C, XD1-24PT-C, XD1-24PRT-C, XD1-32PR-E, XD1-32PT-E, XD1-32PRT-E, XD1-32PR-C, XD1-32PT-C, XD1-32PRT-C

– XD2 Series: XD2-16R-E, XD2-16T-E, XD2-16RT-E, XD2-16R-C, XD2-16T-C, XD2-16RT-C, XD2-24R-E, XD2-24T-E, XD2-24RT-E, XD2-24R-C, XD2-24T-C, XD2-24RT-C, XD2-32R-E, XD2-32T-E, XD2-32RT-E, XD2-32R-C, XD2-32T-C, XD2-32RT-C, XD2-48R-E, XD2-48T-E, XD2-48RT-E, XD2-48R-C, XD2-48T-C, XD2-48RT-C, XD2-60R-E, XD2-60T-E, XD2-60RT-E, XD2-60R-C, XD2-60T-C, XD2-60RT-C, XD2-16PT-E, XD2-16PT-C, XD2-24PR-E, XD2-24PT-E, XD2-24PRT-E, XD2-24PR-C, XD2-24PT-C, XD2-24PRT-C, XD2-32PR-E, XD2-32PT-E, XD2-32PRT-E, XD2-32PR-C, XD2-32PT-C, XD2-32PRT-C

– XD3 Series: XD3-16R-E, XD3-16T-E, XD3-16RT-E, XD3-16R-C, XD3-16T-C, XD3-16RT-C, XD3-24R-E, XD3-24T-E, XD3-24RT-E, XD3-24R-C, XD3-24T-C, XD3-24RT-C, XD3-32R-E, XD3-32T-E, XD3-32RT-E, XD3-32R-C, XD3-32T-C, XD3-32RT-C, XD3-48R-E, XD3-48T-E, XD3-48RT-E, XD3-48R-C, XD3-48T-C, XD3-48RT-C, XD3-60R-E, XD3-60T-E, XD3-60RT-E, XD3-60R-C, XD3-60T-C, XD3-60RT-C, XD3-16PT-E, XD3-16PT-C, XD3-24PR-E, XD3-24PT-E, XD3-24PRT-E, XD3-24PR-C, XD3-24PT-C, XD3-24PRT-C, XD3-32PR-E, XD3-32PT-E, XD3-32PRT-E, XD3-32PR-C, XD3-32PT-C, XD3-32PRT-C

– XD5 Series: XD5-16R-E, XD5-16T-E, XD5-16RT-E, XD5-16R-C, XD5-16T-C, XD5-16RT-C, XD5-24R-E, XD5-24T-E, XD5-24RT-E, XD5-24R-C, XD5-24T-C, XD5-24T4-E, XD5-24T4-C, XD5-24RT-C, XD5-32R-E, XD5-32T-E, XD5-32RT-E, XD5-32R-C, XD5-32T-C, XD5-32RT-C, XD5-32T4-C, XD5-32T4-E, XD5-48R-E, XD5-48T-E, XD5-48RT-E, XD5-48R-C, XD5-48T-C, XD5-48RT-C, XD5-48T6-E, XD5-48T6-C, XD5-48T10-E, XD5-48T10-C, XD5-60R-E, XD5-60T-E, XD5-60RT-E, XD5-60R-C, XD5-60T-C, XD5-60RT-C, XD5-60T6-E, XD5-60T6-C, XD5-60T10-E, XD5-60T10-C, XD5-24PR-E, XD5-24PT-E, XD5-24PRT-E, XD5-24PR-C, XD5-24PT-C, XD5-24PRT-C, XD5-32PR-E, XD5-32PT-E, XD5-32PRT-E, XD5-32PR-C, XD5-32PT-C, XD5-32PRT-C, XD5-48PR-E, XD5-48PT-E, XD5-48PRT-E, XD5-48PR-C, XD5-48PT-C, XD5-48PRT-C, XD5-48PT6-E, XD5-48PT6-C, XD5-60PR-E, XD5-60PT-E, XD5-60PRT-E, XD5-60PR-C, XD5-60PT-C, XD5-60PRT-C, XD5-60PT6-E, XD5-60PT6-C.

– XD5E Series: XD5E-16R-E, XD5E-16T-E, XD5E-16RT-E, XD5E-16R-C, XD5E-16T-C, XD5E-16RT-C, XD5E-24R-E, XD5E-24T-E, XD5E-24RT-E, XD5E-24R-C, XD5E-24T-C, XD5E-24T4-E, XD5E-24T4-C, XD5E-24RT-C, XD5E-30R-E, XD5E-30T-E, XD5E-30RT-E, XD5E-30R-C, XD5E-30T-C, XD5E-30RT-C, XD5E-30T4-C, XD5E-30T4-E, XD5E-48R-E, XD5E-48T-E, XD5E-48RT-E, XD5E-48R-C, XD5E-48T-C, XD5E-48RT-C, XD5E-48T6-E, XD5E-48T6-C, XD5E-48T10-E, XD5E-48T10-C, XD5E-60R-E, XD5E-60T-E, XD5E-60RT-E, XD5E-60R-C, XD5E-60T-C, XD5E-60RT-C, XD5E-60T6-E, XD5E-60T6-C, XD5E-60T10-E, XD5E-60T10-C, XD5E-24PR-E, XD5E-24PT-E, XD5E-24PRT-E, XD5E-24PR-C, XD5E-24PT-C, XD5E-24PRT-C, XD5E-32PR-E, XD5E-32PT-E, XD5E-32PRT-E, XD5E-32PR-C, XD5E-32PT-C, XD5E-32PRT-C, XD5E-48PR-E, XD5E-48PT-E, XD5E-48PRT-E, XD5E-48PR-C, XD5E-48PT-C, XD5E-48PRT-C, XD5E-48PT6-E, XD5E-48PT6-C, XD5E-60PR-E, XD5E-60PT-E, XD5E-60PRT-E, XD5E-60PR-C, XD5E-60PT-C, XD5E-60PRT-C, XD5E-60PT6-E, XD5E-60PT6-C.

– XD5NE Series: XD5NE-60T-C, XD5NE-60T-E, XD5NE-60T4-C, XD5NE-60T4-E.

– XDC Series: XDC-24R-E, XDC-24T-E, XDC-24R-C, XDC-24T-C, XDC-32R-E, XDC-32T-E, XDC-32R-C, XDC-32T-C, XDC-48R-E, XDC-48T-E, XDC-48R-C, XDC-48T-C, XDC-60R-E, XDC-60T-E, XDC-60R-C, XDC-60T-C, XDC-60C4-C, XDC-60C4-E, XDC-60C6-C, XDC-60C6-E.

– XDE Series: XDE-30T4-E, XDE-30T4-C.

– XDH Series: XDH-60T4-E, XDH-60T4-C

– XDM Series: XDM-24T4-E, XDM-24T4-C, XDM-32T4-E, XDM-32T4-C, XDM-60T4-E, XDM-60T4-C, XDM-60T6-E, XDM-60T6-C, XDM-60T10-E, XDM-60T10-C

– XDME Series: XDME-30T4-E, XDME-30T4-C, XDME-60T4-E, XDME-60T4-C, XDME-60T10-E, XDME-60T10-C

2.XD series PLC modules

– I/O expansion

XD-E8X8YR, XD-E8PX8YR, XD-E8X8YT, XD-E8PX8YT, XD-E16X, XD-E16PX, XD-E16YR, XD-E16YT, XD-E16X16YR, XD-E16PX16YR, XD-E16X16YT, XD-E16PX16YT, XD-E32X, XD-E32PX, XD-E32YR, XD-E32YT

– Analog expansion modules

AD: XD-E4AD, XD-E8AD

DA: XD-E2DA, XD-E4DA

AD/DA: XD-E4AD2DA, XD-E4AD2DA-B

– Temperature measurement

XD-E6PT-P, XD-E6TC-P

– Pressure meansurement

XD-E1WT-A, XD-E2WT-A, XD-E4WT-A

  1. XD series expansion board

– XD series expansion BD board: XD-NE-BD, XD-NO-BD, XD-NS-BD

– XD series left expansion ED board: XD-WBOX-ED, XD-S-BOX-T-ED

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668
HOTLINE: 0974.596.569 – 0979.111.516 – 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SỬA MÁY HÀN QUAI KHẨU TRANG”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *